Dabar 2020

Dabar u našoj školi

I ove školske godine okušali smo se u natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar u organizaciji udruge „Suradnici u učenju“, Hrvatskog saveza informatičara i Visokog učilišta Algebra uz podršku CARNET-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja u razdoblju od 9. do 13. studenog. Dabar okuplja velik broj učenika, a ove je godine sudjelovalo gotovo 600 škola i 36 491 učenik!

Natjecanje se provodi u nekoliko kategorija, a učenici naše škole sudjelovali su u kategorijama MiliDabar, KiloDabar i MegaDabar. Čak 45 naših učenika ostvarilo je visoke rezultate ušavši među 10 % najboljih natjecatelja u Hrvatskoj. Ipak, najuspješniji među uspješnima u našoj školi bili su:

Tena V., 4. b (9,8 bodova) – najbolja u kategoriji MiliDabar
Jakov J., 6. b (11 bodova) – najbolji u kategoriji KiloDabar
Borna M., 8. b (8 bodova) – najbolji u kategoriji MegaDabar

Čestitamo svim našim dabrićima, a osobito Mili-Teni, Kilo-Jakovu i Mega-Borni s najboljim rezultatima. Bravo!