Programi

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Namjena aktivnosti školskog preventivnog programa (ŠPP) jest poučavanje učenika općim životnim vještinama te sprečavanje i suzbijanje neprihvatljivih oblika ponašanja. Potrebno je pomoći djeci u donošenju ispravnih odluka i pomoći im u uspješnom rješavanju problema.

Rad s učiteljima, učenicima i roditeljima usmjeren je na promicanje znanja i vještina koje mogu učvrstiti i unaprijediti zdrav stil življenja, promicati zdravlje i prevenciju bolesti, pravilnu organizaciju slobodnog vremena, kvalitetnu ponudu sportskih i drugih sadržaja.

Specifični obrazovni sadržaji realizirat će se putem redovne nastave, izborne nastave, izvannastavnih aktivnosti, na satovima prirode i društva, biologije, hrvatskog jezika, likovne kulture, sata razrednika, tjelesne i zdravstvene kulture prema godišnjem planu i programu.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI

CILJEVI

NOSITELJ/KORISNICI

VIDI I KLIKNI – HAK Cilj je programa učenicima prenijeti praktične informacije o sigurnom načinu ponašanja u prometu, sigurnom prelasku ceste, prepoznavanju znakova u prometu, načinu kako pravilno ulaziti u vozilo te kako sjediti i koristiti sigurnosni pojas. Stručni djelatnici HAK-a i razrednici. Za učenike prvih razreda.
PROGRAM PREVENTIVNOG ODGOJA DJECE

U CESTOVNOM PROMETU – JUMICAR

Učenici će probuditi svijest o opasnostima i rizicima cestovnog prometa. Na zabavan i edukativan način ukazat će im se na moguće opasnosti u prometu, ponovit će prometne znakove i pravila te će im se također pružiti mogućnost da iz perspektive vozača sagledaju opasnosti u cestovnom prometu. Razrednici 2. razreda, ravnateljica, pedagoginja, Jumicar (Tvrtka Mini Auti), volonteri Crvenog križa, predstavnik PU Trnje i članovi DVD Trnje. Za učenike drugih razreda.
PROGRAM PREVENCIJE TRGOVANJA LJUDIMA 

(Anti-trafficking)

Cilj je programa edukativnim radionicama prilagođenim učenicima i uz pomoć publikacija i audiovizualnih sredstava upozoriti učenike na opasnost i smanjiti broj potencijalnih žrtava. Crveni križ i pedagoginja. za učenike 2. i 7. razreda.
VLAK JE UVIJEK BRŽI U radionicama će se učenici upoznati s koristima i prednostima prijevoza željeznicom, ali isto tako i upozoriti na opasnosti koje nosi blizina pruge, igranje na pruzi i neoprezan prelazak preko pruge. Stručni djelatnici HŽ-a i pedagoginja. Za učenike 2. i 3. razreda.
STVARAJ, ALI NE UNIŠTAVAJ Učenici će u radionicama osvijestiti opasnosti koje vrebaju uz prugu: opasnosti od strujnog udara, penjanja na vagone, nošenja slušalica u prometu, korištenje mobitela. Nakon radionice slijedi debata na temu vandalizma i uništavanja javnih prostora i površina. Stručni djelatnici HŽ-a i MUP-a, pedagoginja. Za učenike 7. i 8. razreda.
MOJ LJUBIMAC, MOJA ODGOVORNOST Učenici će se upoznati s potrebama raznih životinjskih vrsta, učit će što napraviti kad se životinja razboli i kako s ljubimcem planirati putovanje. Također, učenike će se savjetovati što učiniti u slučaju pronalaska napuštenog ljubimca, a sve s ciljem ukazivanja na odgovorno ponašanje prema životinjama. Zagrebački životinjski kutak – informativni centar o životinjama Grada Zagreba, Zoološki vrt i Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu, razrednici, psihologinja i pedagoginja. Za učenike 3. i 4. razreda.
PREVENCIJA ZLOUPORABE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA – ZNAM ŠTO JE, NE DIRAM, OPASNO JE Cilj je programa educirati učenike o opasnostima i prepoznavanju eksplozivnih naprava putem edukativno-animiranog preventivnog materijala. Učenici se upoznaju s opasnostima oružja, minsko-eksplozivnih naprava i pirotehničkih sredstava. PU zagrebačka i pedagoginja. Za učenike 5. razreda.
MAH 1 – MOGU AKO HOĆU 1 Učenici će posjetiti policijsku postaju te se upoznati s njezinim radom. Također će se upoznati s opasnostima koje prijete od sredstava ovisnosti. VIII. Policijska postaja Trnje, razrednici i pedagoginja. Za učenike 4. razreda.
MAH 2 – MOGU AKO HOĆU 2 Cilj je programa roditeljima objasniti i predočiti rad policije, predstaviti i objasniti problem štetnosti zlouporabe opojnih droga, alkohola i drugih oblika rizičnog ponašanja. Odjel za prevenciju PU zagrebačka, roditelji i pedagoginja. Za roditelje učenika 6. razreda.
PIA (PREVENCIJA I ALTERNATIVA) – PREVENCIJA ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI Učenike će se informirati o opasnostima zlouporabe sredstava ovisnosti uz razvijanje pozitivnih stavova prema zajednici u kojoj žive. Usmjerit će ih se na pozitivne oblike provođenja slobodnog vremena (sport) i upoznavanje s potencijalnim opasnostima. PU zagrebačka – Odjel za prevencije, VIII. Policijska postaja Trnje, razrednici i pedagoginja. Za učenike 6. razreda.
VRTIM ZDRAVI FILM Glavni su cilj projekta edukacija učenika o zdravim prehrambenim navikama i poticanje učenika na povećanje tjelesne aktivnosti. Sekundarni cilj projekta jest unaprjeđenje znanja učenika o poboljšanju kvalitete života putem prehrane i tjelesne aktivnosti. Hrvatski školski sportski savez, profesorica tjelesne i zdravstvene kulture Miroslava Pavletić. Za učenike 7. razreda, roditelje i ostale djelatnike Škole.
HUMANA ULOGA PASA POMAGAČA Cilj je programa približiti učenicima teškoće i prepreke u životu slijepih osoba, praktično prikazati kako pomoći slijepoj osobi te objasniti humanu ulogu pasa pomagača. Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, učitelji produženog boravka. Za učenike od 1. do 4. razreda.
DAN ZA POHVALE Dan za pohvale jest dan na kojem se nagrađuju uspjesi naših učenika i njihovih mentora s ciljem razvijanja pozitivne slike o sebi kod učenika u školskom okruženju i kod učitelja na poslovnom planu. Ravnateljica Škole, psihologinja, pedagoginja i učitelji. Za učenike od 1. do 8. razreda.
NAJ UČENIK Cilj ovog programa jest promocija pozitivnih vrijednosti kod učenika, poticanje učenika na međusobno pomaganje i osvještavanje odgovornog ponašanja jednih prema drugima, a ujedno i ukazivanje na to koliko cijenimo trud i rad uzornih učenika. Ravnateljica, psihologinja, pedagoginja i učenici. Za učenike od 1. do 8. razreda.
KAMPANJA „NEĆU BITI ROBOT“ Kod učenika će se osvijestiti problem ovisnosti o tehnologiji koji je zadnjih godina u velikom porastu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Grad Zagreb, pravobraniteljica za djecu, ERF, Ured Vlade za suzbijanje zlouporabe droga i Povjerenstva Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti. Za učenike 7. i 8. razreda.
NIJE COOL BITI BULLY Cilj je projekta prevenirati nasilje, govoriti o njemu otvoreno i sa stajališta stručnjaka te se približiti mladima jezikom koji oni razumiju, a sve u cilju podizanja svijesti o rizičnim i zaštitničkim čimbenicima u prevenciji vršnjačkog nasilja. Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Centar za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb istok i Gradski ured za zdravstvo. Za učenike, učitelje i stručne suradnike Škole.
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA UPRAVLJANJE BICIKLOM Program učenicima daje mogućnost stjecanja dodatnih kompetencija koje pridonose njihovu sigurnijem sudjelovanju u prometu, ali i mogućnost polaganja biciklističkog ispita i dobivanje potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom. Ravnateljica Škole i učitelj tehničke kulture Darko Miloknoja. Za učenike 5. razreda.
ČAČKALICA Cilj je programa popularizacija strukovnih zanimanja i ručnog rada općenito. Impact Hub Zagreb, ravnateljica Škole, učiteljica hrvatskog jezika Tanja Konforta, psihologinja i pedagoginja. Za učenike 8. razreda.
ISKUSTVOM I ZNANJEM DO JEDNAKOSTI Cilj je programa interaktivnim predavanjem i razgovorom o toleranciji i osobama s invaliditetom kod učenika razviti osjećaje humanosti, tolerancije, suosjećanja i odgovornosti za sebe i zajednicu kod učenika te prevenirati vršnjačko nasilje i govor mržnje među učenicima osnovnih škola. Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom Sumsi, razrednici i pedagoginja. Za učenike 4. razreda.
DAN RUŽIČASTIH MAJICA Dan ružičastih majica dan je prevencije vršnjačkog nasilja, a obilježava se zadnje srijede u mjesecu veljači. Za učenike od 1. do 8. razreda.
DAN SIGURNIJEG INTERNETA Cilj ovog preventivnog programa jest osvijestiti učenike o posljedicama koje govor mržnje ili nesigurna upotreba društvenih mreža ostavlja na osobi. Učiteljica informatike Ana Flisar Odorčić i učitelj informatike Darko Miloknoja. Za sve učenike koji pristupe rješavanju kviza.
ODGOJ ZA HUMANOST Učenici će ovim programom razviti osjećaj humanosti, tolerancije, suosjećanja i odgovornosti za sebe i zajednicu. Cilj je upoznavanje učenika s humanitarnim organizacijama i humanitarnim aktivnostima te razvijanje osjećaja i brige za druge ljude. Hrvatski Crveni križ, Udruga Krugovi, učiteljice Vesna Vlahov, Sandra Harak i Silvana Lelas te pedagoginja i psihologinja Škole, ravnateljica. Program se sastoji od sjedećih humanitarnih akcija: Solidarnost na djelu, Zagrepčani Zagrepčanima, Djeca za 5, Čep po čep, pun je džep, doniranje hrane socijalnom dućanu u Vukovaru i pučkoj kuhinji misionarki ljubavi – sestara Majke Terezije.

Za učenike od 1. do 8. razreda.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA Cilj je programa podizanje razine zdravstvene zaštite učenika, poučavanje iz područja zdravstvenog odgoja, informiranje učitelja i roditelja o zdravstvenoj i socijalnoj problematici učenika. Također je cilj omogućiti svakom djetetu da za vrijeme školskog života stekne higijensku svijest kako bi u svakoj životnoj prilici znalo što je u interesu njegova zdravlja te da tjelesnim razvojem postigne skladan razvoj tijela, otpornost i izdržljivost. Školska i adolescentna medicina rada – dr. Branka Puškarić-Saić, psihologinja, pedagoginja i razrednici.

Za učenike od 1. do 8. razreda.

 

UČIMO KAKO UČITI Radionicama će učenici razvijati pozitivan stav prema o školi i učenju te će se ih poticati na pružanje pomoći jedni drugima i međusobno dijeljenje znanja. Pedagoginja i psihologinja.

Za učenike 5. razreda.

KAMO NAKON OSNOVNE? Cilj je radionice da učenici upoznaju sami sebe – vlastite interese, sposobnosti, vrijednosti i ambicije kako bi lakše donijeli odluku o odabiru srednje škole; da upoznaju svijet rada te da nauče računati bodove i razlike između srednjih škola kao i donošenje odluka i planiranje načina realizacije.

 

Pedagoginja i psihologinja.

Za učenike 8. razreda.

RAD S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM Ciljevi su programa informiranje učitelje o fenomenu darovitosti kako bi bili sposobni prepoznati darovitu djecu, identifikacija potencijalno darovitih učenika, senzibiliziranje učitelja za potrebe darovite djece, informiranje učitelja o primjerenim oblicima rada s darovitim učenicima te o prednostima i mogućim poteškoćama u radu s darovitim učenicima. Učitelji, učenici, psihologinja, pedagoginja, vanjski predavači, voditelji radionica i drugi suradnici. Za učenike 4. i 5. razreda.

 

OPREZNO U PROMETU Učenici će se informirati o sigurnosti u cestovnom prometu (siguran prijelaz ceste, poznavanje semafora i prometnih znakova, siguran put od doma do škole, opasnosti u prometu). VIII. Policijska postaja Trnje (gosp. Begić), razrednici i pedagoginja. Za učenike 1. razreda.

 

STRAH OD USMENOG ODGOVARANJA Učenici će prikazati svoje emocije prije i/ili tijekom usmenog odgovaranja, osvijestiti emocionalne reakcije prije i/ili tijekom usmenog odgovaranja, dati primjer svojih tjelesnih promjena, razmišljanja, vanjskih znakova lica i tijela te ponašanja koja se javljaju prije i/ili tijekom usmenog odgovaranja te će prihvatiti određenu količinu straha/treme koja je normalna i korisna prilikom usmenog odgovaranja. Razrednici i pedagoginja Škole.

Za učenike 5. razreda.

UČENJE KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA Cilj pedagoške radionice jest da učenici navedu primjer aktivnog slušanja, daju primjer pozitivnog i negativnog govora tijela, procijene važnost vještine aktivnog slušanja i komunikacije s drugima, analiziraju svoje emocije u odnosu s drugima te procijene svoju vještinu aktivnog slušanja. Razrednici i pedagoginja Škole.

Za učenike 6. razreda.

PRIHVAĆANJE DRUGIH Od učenika se očekuje da će prepoznati jednakovrijednost ljudi bez obzira na različitosti, da će pružati pomoć i aktivno sudjelovati u interakciji s prethodno spomenutim osobama, poticati razvoj etičkih stavova i ponašanja – razvijati vlastiti sustav socijalnih vrijednosti, poticati učenike na preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke, razvijati kritičko promišljanje te oblikovati ispravne stavove o pravima pojedinaca. Razrednici i pedagoginja Škole.

Za učenike 7. razreda.

ODRŽIVI RAZVOJ – ŠTO JA MOGU UČINITI? Učenici će kritički promišljati o vlastitom utjecaju na prirodu i okoliš, svojim će riječima objasniti održivi razvoj, analizirati uzroke i posljedice ponašanja koja nisu u skladu s održivim razvojem, sukladno tome predložiti ponašanje koje je u skladu s promicanjem održivog razvoja te će osmisliti prijedlog/moto/citat/stih/crtež/logo s ciljem promicanja održivog razvoja koji će biti namijenjen ostalim učenicima, učiteljima, obitelji i drugim osobama u društvu. Razrednici i pedagoginja Škole.

Za učenike 8. razreda.

STRATEGIJE UČENJA Cilj pedagoške radionice jest da učenici razlikuju tri stila učenja (vizualni, auditivni i kinestetički), objasne sva tri stila učenja, prepoznaju vlastiti dominantni stil učenja te odaberu one strategije učenja koje su u skladu s njim. Razrednici i pedagoginja Škole.

Za učenike od 1. do 8. razreda.

Agencija za odgoj i obrazovanje izdala je Priručnik Školskih preventivnih programa ovisnosti  koji je pripremio prof. dr. sc. Slavko Sakoman. Više pogledajte na mrežnoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje.