Upisi u prvi razred srednje škole

Sve potrebne informacije u vezi upisa u srednje škole možete naći na mrežnim stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.

ČLANOVI UPISNOG POVJERENSTVA UKLJUČENIH U PROVEDBU UPISA U SREDNJE ŠKOLE:

Sukladno članku 57. Statuta Osnovne škole Cvjetno naselje, ravnateljica Nataša Batnožić donosi:

ODLUKU

O imenovanju upisnog povjerenstva uključenog u provedbu elektroničkih prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2019./2020.

U upisno povjerenstvo za upis učenika u srednje škole u šk. god. 2019./2020. imenuju se:

1. Nataša Batnožić, mag. prim. educ., ravnateljica

2. Petra Jandrijević, mag. psych., psihologinja, predsjednik upisnog povjerenstva

3. Andrea Lukačin, mag. paed., pedagoginja, član upisnog povjerenstva

4. Ljiljana Radinčić Staničić, prof., član upisnog povjerenstva, razrednica 8. a razreda

5. Miroslava Pavletić, prof., član upisnog povjerenstva, razrednica 8. b razreda

Ravnateljica:

Nataša Batnožić, mag. prim. educ.

UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.
UPISNI ROKOVI – VAŽNI DATUMI

Ljetni upisni rok

Učenici s teškoćama u razvoju

Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnom i jesenskom upisnom roku