Upisi u 1. srednje

Poštovani roditelji učenika 8. razreda,

obavještavamo vas da je 27. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama, broj 62/2020, objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., čiji je sastavni dio i struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda.

Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

Ove godine omogućena je dostava prijavnica za upis, upisnica u školu te dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis na dva načina : osobno ili elektroničkim putem (uslikana ili skenirana dokumentacija).

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji za upis u srednju školu roditelji će dobiti na roditeljskom sastanku.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI 

Roditelji/skrbnici i učenici će prilikom postupka prijave obrazovnih programa osnovnoj školi trebati dostaviti prijavnicu te će to moći učiniti osobno ili elektroničkim putem na : oscvjetnonaselje@os-cvjetno-naselje-zg.skole.hr

Roditelji i učenici koji potrebnu dokumentaciju pošalju elektroničkim putem, istu neće trebati dostaviti u originalu.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE SREDNJOJ ŠKOLI 

Prilikom dostavljanja dokumentacije elektroničkim putem učenik ili roditelj/skrbnik moći će se izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranog jezika, kao i o svim posebnostima koje su srednjoj školi važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini.

Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnica i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik moći će donijeti do kraja rujna 2020.