Školski odbor

ŠKOLSKI ODBOR OSNOVNE ŠKOLE CVJETNO NASELJE

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA:

1. Gordana Horvat– predstavnik Učiteljskog vijeća
2. Miroslava Pavletić – predstavnica Učiteljskog vijeća
3. Damir Bluha– predstavnik Radnika Škole
4. Gordana Mejovšek – predstavnica Roditelja Škole
5. Melita Petra Ivanović – predstavnica Osnivača
6. Branka Vidić – predstavnica Osnivača
7. Petar Bezjak – predstavnik Osnivača

Predsjednica ŠO: Miroslava Pavletić
Zamjenica predsjednice ŠO: Gordana Horvat