Predmetna nastava

MALI NOVINARI
Voditelj: Marin Kolić, mag.educ.philol.croat.,

Cilj: Razvijanje osobnih interesa i komunikacijskih vještina (govornih i pisanih). Razvijanje kreativnosti u govornom, pisanom i likovnom izražaju.
Razvijanje čitalačke, radne i kulturne navike. Razvijanje vještina pravilnoga načina prenošenja informacija, poticanje razvoja istraživačkoga duha. Praćenje i kratkim novinarskim formama bilježenje događanja u školi.
Razvijanje sposobnosti korištenja informatičkom i tehničkom opremom.

DEBATNI KLUB 
Josipa Kvasina Rimac, mag.educ.philol.croat.


Cilj: Razvijanje i unaprjeđivanje demokracije u školi i na višim razinama. Stvaranje vlastitog stajališta o različitim problemima u društvu, poticanje interaktivnog učenja te stavljanje učenika u poziciju subjekta i aktivnog sudionika. Razvijanje timskog rada i suradnje. Razvijanje vještina za cjeloživotno učenje te retoričkih vještina.

LITURGIJSKA GRUPA
Voditeljica: Anamarija Katić, vjeroučiteljica 

(zamjena: Kristina Stojanović)

Cilj: Razvijati osjećaj zahvalnosti Bogu. Produbiti i izgraditi stav prema darovima Božjim,promicanje dostojanstva ljudske osobe i humanijih odnosa u društvu. Poticati na koristan rad i razvijanje osjećaja za lijepo. Prepoznati u ekumenizmu zadaću zbližavanja pojedinih Crkvi, promicati i tolerirati odnos prema drugim kršćanskim vjeroispovijestima.

 

ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE
Voditelj: Jerica Gracin,prof.

Cilj: Poticanje i razvijanje sposobnosti i vještina u likovnom izražavanju. Razvijanje temeljnih stajališta prema umjetničkom stvaralaštvu. Razvoj mišljenja i realizacija u likovno- tehničkom materijalu. Potaknuti učenike na originalnost, inicijativu te samovrednovanje.

 

ZBOR
Voditeljica: 
Marija Frančić

CILJ: Osnovni cilj je glazbena aktivnost učenika i produbljivanje zanimanja prema zborskom muziciranju, razvijati kod učenika kreativnost i vještine glazbenog izražavanja, točno i sigurno usvajati tekstove  i melodije različitih pjesama, njegovati vokalne, intonacijske i ritamske sposobnosti, nastupati na školskim priredbama.

 

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB „CVJETNO“
Voditeljica: Miroslava Pavletić, prof.
 
Cilj: Razvijati ljubav prema sportu, usku suradnju u igri s loptom. Jačanje muskulature i poboljšanje koordinacije pokreta i snage. Građenje sportskog duha, timskog rada, smanjenje anksioznosti i agresivnog ponašanja te razvoj pozitivnih ljudskih osobina kroz sport i igru. Sudjelovanje i predstavljanje Škole na natjecanjima. Promicanje vrijednosti zajedništva i sportske tolerancije.

 

ODBOJKA
Voditeljica: Miroslava Pavletić, prof.

CILJ je usmjeravati učenike na bavljenje sportskom aktivnošću, razvijati pozitivan stav prema vlastitom zdravlju i utjecaju sporta u očuvanju istog. Kroz timski rad ukazati na pozitivne strane sportskog duha.


 

LIKOVNA GRUPA
Voditelj: Jerica Gracin, prof.

CILJ: Poštivanje rada drugih  i smisla za individualni i kolektivni rad. Poticanje i razvijanje sposobnosti i vještina u likovnom izražavanju. Razvijanje temeljnih stajališta prema umjetničkom stvaralaštvu. Razvoj mišljenja i realizacija u likovno- tehničkom materijalu. Potaknuti učenike na originalnost, inicijativu te samo vrednovanje.


MALA LITURGIJSKA GRUPA
Voditeljica: Silvana Lelas, vjeroučiteljica

CILJ je skupine da se kroz različite radionice, projekte, priredbe, igrokaze i igru kod učenika razvijaju kreativnost, empatiju i svijest prema potrebama drugih ljudi, pogotovo onih u materijalnoj potrebi i oskudici, prema bolesnima i ostavljenima.

 MALI POVJESNIČARI
Voditelj: Marko Tripović, prof.

CILJ: Zadovoljiti  znatiželju učenika zainteresiranih za razdoblje antičke i srednjovjekovne povijesti. Potaknuti ljubav prema nacionalnoj povijesti i kulturi.

 


PRVA POMOĆ
Voditeljica: Miroslava Pavletić, prof.

CILJ: Osposobljavanje učenika za pružanje prve pomoći unesrećenima. Sudjelovanje u natjecanjima.

 

 

 

ROBOTIKA
Voditeljica: Ana Flisar Odorčić, mag. prim. educ

CILJ: Razvijanje logičkog načina razmišljanja putem programiranja mBootova

 

VJERONAUČNA EKO GRUPA – Voditeljica: Anamarija Katić (zamjena: Kristina Stojanović)

CILJ: Razvijati odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša i njegovih izvora i zaliha, razumjeti utjecaj različitih čimbenika na promijene u okolišu, izgraditi pozitivan sustav vrijednosti u odnosu na potrebu očuvanja prirode.

ČITATELJSKI KLUB – Voditeljica: Tanja Konforta

CILJ: Poticanje interesa za knjigu i čitanje. Razvijanje temeljnih znanja i pozitivnih stajališta prema umjetničkom stvaralaštvu  i izražavanju, napose pisane riječi; kreativno pisano izražavanje, bogaćenje rječnika, lakše komuniciranje i bolje razumijevanje vlastitih i tuđih osjećaja.