Razredna nastava

EKO DOMAĆINSTVO 

Voditeljica: Barbara Dorkić mag. prim. educ.

Cilj: razvijanje ekološke svijesti kod učenika, usvajanje dobrih kućnih navika uz razvoj praktičnih vještina korisnih u svakodnevnom životu, poticanje suradničke komunikacije, samostalnog rada i poduzetničkih inicijativa.

  MALI LUTKARI
Voditeljica: Lidija Krešić Capak, učiteljica razredne nastave

CILJ: Razvijanje vještina i sposobnosti usmenog izražavanja. Poticanje i razvijanje dječje individualnosti i spontanosti.

  KREATIVNE RADIONICE
Voditeljica: Vesna Vlahov, učiteljica razredne nastave
CILJ:Upoznavanje s različitim umjetničkim područjima i sadržajima uz razvoj maštovitosti, domišljatosti i kreativnosti.
  LIKOVNA GRUPA
Voditeljica: Gordana Horvat, dipl. učiteljica

CILJ: Stvaralačkim radom i likovnim tehnikama izražavanja, naravno, uz igru, utjecati na kreativnost, samostalnost i pozitivan odnos prema sebi i drugima.

  STOLNI  TENIS
Voditelj: Ronald Malek, učitelj razredne nastave

CILJ: Razvijanje ljubavi prema sportu, sportskim pravilima i zdravom životu, punom aktivnosti i kretanja, razvijanje poštenog odnosa prema protivniku i prihvaćanja pobjede i poraza.

  ZBOR „NOTICE“
Voditeljica: Snježana Brezak, dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz prirodoslovlja

CILJ: Utjecanje na razvoj sposobnosti zvukovne zamjedbe, ritamskih i intonacijskih sposobnosti učenika, glazbeni ukus, glazbeno pamćenje, proširenje opsega glasa i čuvanje glazbene baštine.

  PLESNA GRUPA
voditeljica Tea KraljićCILJ: Razvijati osjećaj za ples, ritam, glazbu i koordinaciju uz maštovitu koreografiju. 

 

 

 

 

NOVINARSKA GRUPA

Voditeljica: Marija Krajačić Šantek, mag.prim.educ.

Cilj: poticati novinarsko stvaralaštvo; informirati ostale učenike o javnom i kulturnom životu škole; sudjelovanje u stvaranju školskog lista; osposobljavanje učenika za samostalno istraživanje i pronalaženje izvora informacija, poticanje učenika na suradnju i timski rad.