Opći podaci o programu

VRIJEME PROVEDBE

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport je radi poboljšanja standarda učenika osnovnih škola u rujnu 2007. godine započeo s provedbom programa izvannastavnih sportskih aktivnosti pod imenom „Vikendom u sportske dvorane“. Otvaranjem školskih sportskih dvorana stvoreni su uvjeti za bavljenje športskom aktivnošću velikom broju učenika, posebice onima koji nisu obuhvaćeni selekcioniranjem u klubovima.

Cilj je ovog neosporno značajnog i pedagoški opravdanog programa stvaranje navike bavljenja nekom sportskom aktivnošću više puta tjedno putem zdravstveno, socijalno i psihološki usmjerene aktivnosti, a radi podizanja kvalitete života te prevencije svih oblika neprihvatljivog ponašanja.

U današnje vrijeme mnoge dječje aktivnosti potiču na sedentarni način života – vrijeme provedeno na nastavi, pisanje zadaća i učenje te zabava na računalu. Zbog ubrzanog ritma, pretjeranog sjedenja i stresa narušava se kvaliteta života, što je vidljivo u pojavi obolijevanja sustava za kretanje, metabolizma te srčano-žilnog sustava.

Razdoblje od 6. do 14. godine života vrijeme je najintenzivnijeg razvoja te je izuzetno važno stvaranje navike i prepoznavanja potrebe za tjelesnom aktivnošću čime se u široj perspektivi gradi zdravije društvo. Znanstveno je dokazano da redovito bavljenje nekom tjelesnom aktivnošću dovodi do boljeg raspoloženja, bolje prilagodbe okolini, većeg samopouzdanja, boljih intelektualnih sposobnosti te snalaženja u prostoru i životu općenito. Također, vježbanjem i poboljšanjem kondicije ili svladavanjem novih motoričkih vještina razvijaju se osjećaji kompetentnosti i osobne vrijednosti.

U program je uključeno 55 osnovnih škola Grada Zagreba i oko 11 000 učenika, a interes se kreće između 30 – 60% učenika pojedine škole. Zaposleno je 56 stručnih voditelja, koji su po zvanju profesori kineziologije odnosno učitelji tjelesne kulture.

Sportske aktivnosti, u potpunosti besplatne za učenike, održavaju se subotom i tijekom radnog tjedna u poslijepodnevnim satima i međusmjenama, a njihovi su sadržaji prilagođeni interesima učenika te prostornim kapacitetima i slobodnim terminima u dvorani. Škole u programu „Vikendom u sportske dvorane“ podijeljene su u 6 punktova od kojih svaki broji 7 – 10 škola.

Tijekom školske godine organiziraju su rekreativni sportski susreti učenika u 11 sportova na razini punktova.

Nastojanje je Grada, putem ovoga programa, otvoriti sve školske sportske dvorane u Gradu Zagrebu za kvalitetno organizirano slobodno vrijeme učenika u blizini doma, čime se potiče socijalna kohezija svih učenika u pojedinoj školi, izgradnja sportskog duha škole, a time i revitalizacija naselja i povećan osjećaj identiteta zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

DUGOROČNI CILJ
Stvaranje navike vježbanja radi podizanja kvalitete života u zdravstvenom, socijalnom i psihološkom smislu. Prevencija neprihvatljivog ponašanja.

KRATKOROČNI CILJ
Usvajanje novih motoričkih znanja predviđenih programom. Uključivanje većeg broja djece u rekreativno vježbanje, osobito mlađih učenika od 1. do 4. razreda.

ZADACI

a) ANTROPOLOŠKI:

  • Antropometrijske karakteristike: utjecati na redukciju potkožnog masnog tkiva, usklađivanje rasta i razvoja koštanog, mišićnog i masnog tkiva
  • Motoričke sposobnosti: utjecati na razvoj brzine, snage, izdržljivosti, gipkosti, koordinacije, preciznosti
  • Funkcionalne sposobnosti: utjecati na povećanje i efikasnost aerobnog kapaciteta, srčano-žilnog sustava, dišnog sustava, sustava za kretanje

b) OBRAZOVNI:

  • Usvajanje novih motoričkih gibanja, razvoj motoričke inteligencije u svladavanju tehničko-taktičkih zadataka, primjena motoričkih znanja u urgentnim situacijama i svakodnevnom životu

c) ODGOJNI:

  • Stvoriti naviku za tjelesnim vježbanjem, druženjem i sportskim nadmetanjem. Poticati suradnju i pomaganje u teškim situacijama. Naučiti učenike poštenom odnosu u igri i nadmetanju.

 

VODITELJ PROGRAMA

Voditelj je programa Đorđe Spasić, prof. TZK