eTwinning

Naša škola zadnje dvije školske godine sudjeluje u eTwinning projektima suradnje europskih škola. U eTwinning uključeno je više od 350 000 učitelja i skoro 153 000 škola diljem Europe. Cilj je povezati se, surađivati u ostvarenju zajedničkih online projekata, upoznati i bolje razumijeti druge kulture, predstaviti svoju školu, grad i državu drugima, poticati učenike na kreativnost i korištenje moderne tehnologije radi bolje komunikacije i uspješnijeg učenja.

Naši projekti povezuju više nastavnih predmeta, osobito geografiju, povijest, matematiku, informatiku, začinjeno engleskim jezikom kao sredstvom komunikacije. U školi je osnovan eTwinning tim koji čine Ante Žderić, koordinator projekta (učitelj engleskog jezika), Renata Brkanac (učiteljica matematike) i Ana Flisar Odorčić (učiteljica informatike). Prošle školske godine puno je pomogla i Lana Lončar (učiteljica RN). U izvedbi projekata sudjeluju učenici 7. i 8.razreda, posebno oni koji pohađaju dodatnu nastavu iz engleskog jezika.

Prvi projekt, koji je bio uvod u priču, nazvan je Učionica bez granica. Školski koordinator upoznao se s eTwinningom na uvodnoj radionici na kojoj su sudjelovali učitelji i nastavnici iz cijele Hrvatske. Uspostavljeni su prvi kontakti s našim eTwinnerima, a uskoro s europskim kolegama. Otvoren je školski profil s podatcima o koordinatoru, upisani osnovni podatci i izražen poziv za suradnju.

Drugi projekt u kojem smo sudjelovali pod nazivom European Day of Languages uključivao je više europskih škola iz različitih država. Jedni drugima smo, nakon uspostavljenog online kontakta, poslali čestitke povodom Europskog dana jezika. Čestitke su bile napisane na materinskom jeziku, engleskom i njemačkom te poslane  poštom u desetak zemalja. U njima je svatko predstavio svoju školu osnovnim podatcima i slikama. Čestitke i fotografije izložene su na školskim panoima.

 

 

 

 

 

 

Cilj trećeg projekta, pod nazivom Our Cities, bio je predstaviti gradove sudionike projekta  fotografijama, prezentacijama u PowerPointu i videosnimkama. Naši su učenici izradili prezentacije o Zagrebu kojima su predstavili njegovu povijest, geografske značajke, kulturu, najpoznatije građevine, gastronomiju i običaje. U pozadini su dodali najpoznatije pjesme o Zagrebu u izvedbi Ive Robića i ostalih glazbenih velikana.

 

 

 

 

 

 

Četvrti projekt, nazvan Digital Natives, ispituje učenička stajališta i iskustva u korištenju moderne tehnologije u svrhu učenja i zabave (učestalost i načine korištenja interneta i mobilnih aplikacija). Učenici 7.razreda statistički su obradili i prezentirali rezultate ankete provedene među učenicima.

Peti projekt bila je izrada razrednoga godišnjaka (Class Yearbook) koji su radili učenici osmih razreda. Trebalo je upisati osobne podatke, informacije o svojim interesima, iskustvima školovanja. Godišnjak je predstavljen učenicima, njihovim roditeljima i učiteljima prilikom svečane dodjele svjedodžbi. Taj se projekt  nastavlja i sa sadašnjom generacijom osmaša.

Šesti projekt, nazvan Colourful maps, namijenjen je učenicima koji su vizualni tipovi i likovno nadareni. Njihov je zadatak izraditi ‘šarene geografske karte’ država engleskoga govornog područja i svoje države sa što više detalja. Sve treba biti ručno rađeno (nacrtano, obojeno, označeno, ucrtano),npr. važne građevine, kulturni simboli, flora i fauna,  najveći gradovi,  geografske značajke i posebnosti. Europske škole koje sudjeluju u projektu najprije se upoznaju putem videosnimaka ili prezentacija. Mi smo na eTwinning platformi svoju školu predstavili prezentacijom u PowerPointu, a uskoro ćemo dodati i svoje šarene karte (jedna karta SAD-a i više karata Republike Hrvatske).

 

   eTwinning koordinator: Ante Žderić, prof.