Izvannastavne aktivnosti

Izvannastavne aktivnosti važan su  dio odgojno-obrazovnog procesa i predstavljaju slobodan izbor učitelja i učenika. Temelj su za kulturni i stvaralački razvoj ličnosti kako učenika tako i učitelja.

Kvalitetno organizirano slobodno vrijeme pomaže ne samo u razvijanju dodatnih kompetencija kod djece, već i u poboljšanju ponašanja i uspjeha u školi.  Ono što izvannastavne aktivnosti razlikuje od nastave jest to da se odvijaju u posebnim skupinama u koje se učenici uključuju prema vlastitom odabiru. Budući da djeca dobrovoljno odabiru aktivnosti, prisutan je visok stupanj motivacije što omogućuje širok opseg i lakše usvajanje znanja bez ocjenjivanja . Sadržaj slobodnog vremena obuhvaća niz raznovrsnih aktivnosti. Način i metode koje se koriste radioničkog  su, projektnog i  istraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada.

Smisao i rad slobodnih aktivnosti nije samo u pružanju mogućnosti darovitima, već u poticajima omogućavanja i stvaranja uvjeta da se što više učenika uključi u različite organizacijske oblike u kojima će pronaći smisao i zadovoljstvo te shvatiti vlastite potrebe.