Projekti

PILOT PROJEKT  E-Škole  

Cilj: razviti i podići digitalnu zrelost Škole, opremiti STEM učionicu IKTom, aktivno uključiti učenike u nastavni proces, razviti interes za nove tehnologije, motivacija učitelja i učenika za nove i drugačije nastavne sadržaje.

Zadaća: uporaba digitalnih nastavnih sadržaja, materijala i opreme, razvoj digitalnih kompetencija nastavnika spremnih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama, razvoj digitalno kompetentnog učenika spremnog za nastavak školovanja i konkurentnom na tržištu rada.

Školski koordinatori: ravnateljica, učiteljice: Vesna Škreb Salamunić-voditeljica projektnog tima, Renata Brkanac, Karmen Jardas Žugčić

Nositelji projekta: Carnet, Algebra, MZOS, projektni tim OŠ Cvjetno naselje

Ciljana skupina: učenici 1.-8.razreda i djelatnici Škole

 

Projekt „Croatian makers“

Cilj: Omogućiti široko uključivanje robotike, automatike i programiranja u edukaciju učenika viših razreda osnovne škole te približiti učenicima pojam robotike i programiranja. Animirati i poticati učenike za sudjelovanje u natjecanjima iz programiranja.http://croatianmakers.hr/wp-content/uploads/2016/08/CM-Logo-PNG.png

Zadaća: Projekt je namijenjen svim učenicima viših razreda koji pokažu interes za programiranje i robotiku. Provođenje radionica i sudjelovanje na natjecanjima „Croatian makers lige“.

Školski koordinator: Ana Flisar Odorčić

Ciljana skupina: učenici od 5.-8. razreda

 

UNICEF – „ŠKOLE ZA AFRIKU“

Cilj: Prikupljanje sredstava za izgradnju i obnovu škola, predškolskih ustanova i centara za alternativno obrazovanje na području afričkog kontinenta.

Zadaća: Informiranje putem radnih materijala, radionica, izlaganja. Prikupljanje sredstava donacijama i prodajom proizvoda koje će osmislili i izraditi učenici.

Ciljana skupina: svi učenici 1. – 8. razreda

Školski koordinatori: Ljiljana Radinčić Staničić, prof., svi učitelji i učiteljice

 

eTWINNING

Cilj: Surađivati s europskim školama u dogovorenim projektima kojima se potiče komunikacija među kulturama, uporaba engleskog jezika i razmjena iskustava.

Zadaća: Razvijati kod učenika poštovanje prema drugim kulturama, povezati se s vršnjacima u različitim europskim državama, promicati interkulturalnost i timski rad.

Školski koordinator: Ante Žderić

Školski eTwinning tim: Renata Brkanac, Ana Flisar-Odorčić, Ante Žderić

Ciljana skupina: učenici Škole, učenici koji idu na Dodatnu nastavu iz engleskog jezika