Obrasci

Poštovani roditelji,

ovdje možete pronaći obrasce za izdavanje duplikata svjedodžbe, upis djeteta izvan upisnog područja, obrazac službene ispričnice za izostanke s nastave te zamolbe za ispis s izbornog predmeta i najam školske dvorane ili učionice. Rok za ispis učenika s izbornog predmeta je 30. lipnja tekuće školske godine.

OBRAZAC ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDODŽBE

Zamolba za ispis s izbornog predmeta

Upis djeteta izvan upisnog područja

ZAMOLBA ZA NAJAM

Službena ispričnica za izostanke s nastave

Upisnica u osnovnu školu

Zamolba za upis na izborni predmet