Upute za roditelje/epidemiološke mjere

Upute za roditelje

Poštovani roditelji,

Ova školska godina počinje u potpuno drugačijim uvjetima kojima smo se morali prilagoditi. Nadam se da ćemo zajedno, otvorenim i dobronamjernim dijalogom, rješavati sve nedoumice i prebroditi sve prepreke.

Na temelju Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. HZJZ-a i MZO-a na razini škole donesene su Epidemiološke mjere za učenike, roditelje i djelatnike škole tijekom trajanja epidemije Covid-19. Molimo vas da se držite istih radi zaštite zdravlja naše djece i svih djelatnika Škole.

Roditelji su dužni mjeriti temperaturu djeci prije dolaska u školu.

Roditelj ne dovodi dijete u školu ukoliko dijete ima povišenu temperaturu, simptome zarazne bolesti, izrečenu mjeru samoizolacije ili je pozitivno na COVID-19.

Ukoliko se kod učenika pojave simptomi zarazne bolesti za vrijeme boravka u školi (kihanje, kašljanje, proljev, povraćanje, temperatura iznad 37,2), učenik se udaljava iz učionice u posebnu prostoriju i pozivaju se roditelji. Roditelj je dužan odmah se obratiti izabranom liječniku obiteljske medicine i javiti povratnu informaciju o djetetu učitelju ili stručnoj službi Škole.

Učenicima s kroničnim bolestima koje mogu predstavljati veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 preporučuje se nošenje maske. Za svaku izrazito osjetljivu osobu ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito osjetljivom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju. Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite.

Roditelji ne ulaze u prostor škole osim u iznimnim situacijama (uz prethodnu   najavu telefonom) i ne zadržavaju se na ulazu.

U situaciji da roditelj ulazi u prostor škole mjerit će mu se temperatura, dužan je nositi zaštitnu masku, držati fizički distancu od ostalih osoba te dezinficirati ruke i obuću na ulazu.

Kako bismo osigurali fizičku distancu učenici će u školu dolaziti prema napravljenom rasporedu kojeg su se dužni pridržavati.

Učenici razredne nastave ulazit će na glavni ulaz, a učenici predmetne nastave na bočni ulaz iz školskog dvorišta.

Prvog dana nastave razrednici će učenike upoznati sa svim mjerama zaštite koje će se provoditi kao i sa rasporedom sati.

Higijenske mjere biti će pojačane (ruke se peru prije ulaska u učionicu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun. U svakoj učionici bit će dezinfekcijsko sredstvo za ruke.

Svaki razredni odjel boravit će u jednoj učionici.

Učenici razredne nastave (1.-4. razred) nisu dužni nositi zaštitne maske dok učenici predmetne nastave (5.-8. razred) nose maske ukoliko su razredi brojniji (20 učenika i više) i nije moguć razmak od 1.5 metra.

Užine će se posluživati u učionicama, a ručak za učenike produženog boravka u blagovaonici prema utvrđenom rasporedu uz obveznu dezinfekciju prostora prije svake skupine i vremenskog razmaka.

Informacije za roditelje održavat će se on line ili telefonom.

Učenicima nije dozvoljen boravak u školi nakon nastave.

Roditeljski sastanci održavat će se on line ili uživo ako je moguće osigurati sve potrebne uvjete.

Navedene mjere vrijede za vrijeme trajanja pandemije koronavirusom COVID-19.