Vrednovanje i ocjenjivanje

Dragi učenici i roditelji,

obavještavamo vas da nakon razdoblja prilagodbe na rad u virtualnim učionicama, od ovog tjedna postupno krećemo s vrednovanjem i ocjenjivanjem nastave na daljinu u skladu s preporukama koje je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Upute za vrednovanje i ocjenjivanje nastave na daljinu detaljno možete proučiti na sljedećoj poveznici:https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/

S obzirom na izvanredno stanje i drugačije okolnosti učenja, napominjemo da će u prvom planu biti dobrobit učenika te da će učitelji uvažavati njihove pojedinačne potrebe.

Nastojat će se vrednovati najvažniji sadržaji, a vrednovanje se neće oslanjati samo na poznavanje sadržaja kao glavnog pokazatelja znanja, već i na aktivnost učenika u izvršavanju obaveza. Osim aktivnosti učenika, vrednovat će se i jedan složeniji zadatak usmjeren na razvoj učenikove kreativnosti, npr. izrada plakata, prezentacije, projekta, istraživački rad i sl.

Na taj će način svi učenici dobiti barem dvije ocjene do kraja nastavne godine.

Moguće je provesti i pisane provjere znanja, no nastojat će se smanjiti njihov broj, a usmena ispitivanja će se provoditi samo u višim razredima i to prvenstveno u predmetima koji se održavaju 4 sata tjedno.

Molimo roditelje da potiču učenike na samostalno izvršavanje zadataka, posebno tijekom provjera znanja.

Povratne informacije o učenikovom napredovanju roditelji će kao i do sada moći pratiti u e-Dnevniku.

Izuzetno smo zadovoljni kako su se naši učenici snašli te se uspješno prilagodili novoj situaciji i nastavi na daljinu. Stoga, ne sumnjamo da će se isto tako uspješno iskazati i tijekom procesa vrednovanja te dobiti potvrdu za dosadašnji trud.

U slučaju nejasnoća ili bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite.

Zahvaljujemo vam na dosadašnjoj podršci i suradnji.

Učitelji, stručna služba i ravnateljica OŠ Cvjetno naselje