Administrativno i tehničko osoblje

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

TAJNICA:
PETRA JEROLIMOV

RAČUNOVOÐA:
DAMIR BLUHA

TEHNIČKO OSOBLJE:

DOMAR:
IVICA ČERINA
SPREMAČICE:
ALEKSANDRA CUPEK
IVANA IVAŠKOVIĆ
VIKTORIJA SERTIĆ
IVKA KLARIĆ

KUHARI:
HANKA BAN
GORAN MALOGORSKI